Aile Dizimi Terapisi & Sertifikalı Eğitimler

Aile Dizimi Bert Hellinger

İçindekiler

Aile dizimi Bert Hellinger tarafından ortaya konduğu için sıklıkla araştırılan önemli psikoterapistlerden biridir. Bu nedenle aile dizimi terapisi, Hellinger terapisi olarak da bilinmektedir. Bu terapi yöntemi, Familien Aufstellung adıyla doksanlı yıllarda Almanya’da ortaya çıkmıştır. Ailelerin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Ailenin belirli bir sistem oluşturduğunu ileri süren bu anlayış, bireyi içinde doğduğu ailenin şekillendirdiğini esas almaktadır. Dolayısıyla psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmına hatta belki de çoğunluğuna içinden çıkılan kök ailede yaşanmış sorunların sebep olduğuna ulaşılmaktadır. Eğer kök aile içerisinde intihar, şiddet, kan davaları, savaş, göç, kayıplar gibi bir sebeple sistemde bir bozulma veya aile sıralamasında bir kopma olursa bundan aile fertlerinin hepsi ve hatta gelecek kuşaklar da etkilenmektedir.

Aile Dizimi Bert Hellinger’ın Yaşamı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Aile dizimi Bert Hellinger, bir teolog ve din adamıdır. Aile dizimi terapi yöntemini ortaya koyan kişidir. 1925 yılında dünyaya gelmiştir. Felsefe başta olmak üzere teoloji ve pedagoloji eğitimlerini almıştır. 16 yıl boyunca Katolik bir misyon üyesi olarak Güney Afrika’da Zulularla yaşamıştır. Zuluların yaşam tarzından etkilenen Hellinger, 1970’li yılların başında Avrupa’ya dönüp önce Viyana’da dönerek psikoanaliz eğitimi almıştır. Sonrasında da Amerika’da primer terapi almıştır. Tüm bu eğitimlerle birlikte bunlara ek olarak da psikodramayı da içine katarak aile dizimi terapi yöntemini geliştirip bugünkü haline getirmiştir.

Kendi adını taşıyan Hellinger terapisi yani aile dizimi terapisini ortaya koyan Bert Hellinger’e göre aile kavramı soy ağacımız ve kaderimizdir. Yaşanılan tüm sorunların kökeninde aileden gelen duygusal durumlar söz konusudur. Bilinç dışı boyutta gerçekleşen travmaların, olayların ve sorunların çözümü sadece aile dizimi ile fark edilmekte ve çözüm bulunabilmektedir. Bert Hellinger bunu ‘Hastalandığınızda iyileştirecek bir beden yoktur. Affedilecek bir hatıra, teşekkür edilecek bir geçmiş, temizlenecek bir zihin vardır.’ sözüyle de ortaya koymuştur.

Aile Dizimi Tarihçesi Nedir?

Aile dizimi terapi yönteminin tarihçesi Zululara dayanmaktadır. Afrika’ya Katolik olarak giden Alman psikoterapist Bert Hellinger, Zululardan Familien Aufstellung’u öğrenmiştir. Hellinger, yaklaşık 30 yıla kadar bu konuyu Almanya’dan dünyaya yaymakla ilgili çalışmalar yapmıştır.

Bert Hellinger, hala şaman inançlarına bağlı olarak yaşayan Zuluların ateş başında toplanması, sorunlarının çözümlerine yönelik törenler düzenlemesi, atalarının ruhlarını çağırarak onlardan yardım istemesi gibi olaylarını esas alarak aile dizimi terapi yöntemini ortaya koymuştur.

Çağlar öncesinde yaşanan tecrübelerin esas alındığı aile diziminde, tüm insanlığın DNA’sında bulunduğu tezine dayanana kolektif bilinç kuramından gelmektedir. 90’lı yıllarda ortaya çıkmış olan aile dizimi terapisi, ailenin nesiller boyu birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğun anlayışını temel almaktadır. Kişinin kendi hayatında ve ailesinde yaşanan kilitlenmelere ilişkin gerçeklerle yüzleşmesini sağlayarak içsel huzura kavuşturmaktadır.

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Etmeyi Unutmayın