Aile Dizimi Terapisi & Sertifikalı Eğitimler

Aile Diziminin Batı Psikolojisi İçinde Yeri Var mıdır?

İçindekiler

Aile Diziminin Batı Psikolojisi İçinde Yeri Var mıdır? Aile Dizimi son on-on beş yılda büyüyen oranda psikoloji çevrelerinin ilgisini çekmektedir. Ancak yeterli sayıda bilimsel araştırma yapıldığı söylenemez.

Batı psikolojisi diye sorulduğunda sanki Aile Dizimi doğu psikolojisiymiş gibi bir algılama doğabilir.

Oysa durum böyle değildir. Aile Dizimi çalışmalarını bu haliyle uygulanabilir şekle sokan kişi Alman Terapist Bert Hellinger’dir.

Kendisi uzun yıllar psikolojinin pek çok alanında araştırmalar ve uygulamalar yapmıştır. Gerçi Aile Diziminde kullanılan yöntem özünde şamanik kökenlere sahiptir, ancak şu an uygulandığı haliyle tamamen Batı dünyasında ortaya çıkmış ve Batı insanının ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiştir.

Burada vurgulanması gereken nokta henüz Batıdaki akademik çevrelerin yeterince Aile Dizimi ile sağlıklı bir ilişki kuramamış olmasıdır.

Arkasında Batı düşünce yapısının üzerine inşa edildiği teorik bir arka plan olmadığından üzerinde düşünülebilecek ve felsefesi yapılabilecek bir alan değildir. Doğrudan deneyimsel ve tecrübeler üzerinden ilerlemektedir. Bu nedenle okullarda standart bir eğitiminin verilmesi çok kolay değildir. Daha doğrusu akademik olarak parçalarına ayrılıp modüller halinde aktarılması mümkün değildir.

Büyük oranda Aile Dizimi bir bilim olmaktan çok sanata yakındır.

Aile Diziminin Batı Psikolojisi İçinde Yeri Var mıdır?

Batı düşünce yapısı düşüncenin ötesindeki deneyim alanını algılamakta ve anlamlandırabilmekte güçlük çeker. Bu anlamda Batı psikolojisi de büyük oranda akademik olanın içerisinde kalmak zorunda kalıyor. Sonuçta akademik bakış açısıyla teorize edilemeyen bir alanda eksik ve yetersiz kalıyor. Bu durumda Batı üniversitelerinde, bu alanda araştırma yapmak, yapılan araştırmaları kabul ettirmek Aile Dizimi gibi tecrübe üzerine ilerleyen bir konuda tecrübeleri olmayan akademisyenler için kolay olmamaktadır.

Ancak zaman içerisinde Aile Dizimini yapan daha çok sayıda akademisyen ortaya çıktıkça araştırmalar ve dolayısıyla bilgi birikimi de oluşacaktır. Nispeten yeni bir alandır ve var olandan çok farklı bir yaklaşıma sahiptir Aile Dizimi. Bu nedenle biraz erken Batı psikolojisinin literatüründe kendisine yer edinmesi için. Gerekli mi derseniz, bana göre hiç gerekli de değildir. Batı psikolojisi içerisinde formal bir yer edinmesi demek sınırlarının çizilmesi demektir. Oysa yapısı gereği Aile Dizimi bir miktar ucu açık olmak zorundadır ve böyle olması da güzeldir.

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Etmeyi Unutmayın