Kayıtlı: 45 öğrenci
Süre: 3 yıl
Dersler: 6
Video: 2 saat

Hastalıklara Sistemik Yaklaşım

 • İnsan neden ve nasıl hastalanır?
 • Hastalıkların hiç, size gerçekleri söylemeye çalışan bir dostunuz olabileceği aklınıza gelmiş miydi?
 • Bizim tavrımız onları yok etmek ve onlarla savaşmak olur hastalık söz konusu olduğunda. Peki ya onlar bize görmekten kaçındığımız, unuttuğumuz ya da reddettiğimiz ama bunları yapamayacağımız aile üyelerimizi ya da sevdiklerimizi temsil ediyorsa ne yapmamız gerekir?
 • Travmalar sebebiyle bakamadığımız, bilinçdışına ittiğimiz, yüzleşmekten korktuğumuz kişiler, durumlar ve sistemimize ait olup da farkında olmadığımız ne varsa hastalık olarak bize dönüyor olabilir mi?
 • Bu seminerde Aile Yapısındaki hangi dinamiklerin bizi hasta ettiğini, hangi hastalıkların olası kaynaklarının neler olabileceğine ilişkin bilgiler alacaksınız.
 • Hastalıklara yaklaşımda köklü bir değişim ve bambaşka bir bakış açısı kazanmanızın muhtemel olduğu bu seminer perspektifinizi değiştirme potansiyeline sahiptir.

Bazı seminer başlıkları:  

 • Aile Sistemi bir enerji alanıdır
 • Bu enerji alanı bir bütündür ve çok sayıda kişiden oluşur
 • Kişiler sistemin parçasıdır ve onun tamamlayıcısıdır
 • Parça bütünden her zaman küçüktür
 • Kişi sistemin (bütünün) eksik kalan kısımlarını tamamlamak ister
 • Bu tamamlama isteği ve eğilimi ait olma güdüsünden kaynaklanır
 • Ait olma güdüsü çok güçlüdür ve evrimsel olarak önemli bir işleve sahiptir
 • Ailede dışlanan kişiler ya da olaylar varsa bunların temsil edilmesi şarttır
 • Travmatik kaderlere sahip aile üyeleri yahut ağır suçlar nedeniyle masum çocuklar
  sistem adına bir bedel ödemek ister
 • Bunun sebebi «önce gelenin önceliği» prensibidir. Sonradan gelen masum çocuk
  önceden gelmiş aile üyesinin kaderini kendi kaderinden öncelikli olarak algılar
 • Bu bedel, kendi işlemediği suç içindir ya da atalarının bir aile üyesini dışlamasını
  telafi etmek içindir
 • Bu bütünüyle bilinç dışında gerçekleştiğinden ödenen bedel fiziksel yahut ruhsal
  acılar getirecek olan hastalık ve semptomlardı
 • Çoğunlukla hastalıklar başka bir şeyin taşıyıcısı veya hayattaki temsilcisidir.
 • Kimi durumlarda hastalık anlaşılması gereken bir mesaj taşımaktadır
 • Hastalıklar bazı durumlarda başka birisinin yaptığının kefareti olabilir
 • Hastalıklar kimi durumlarda temsil edilmesi gereken bir insanın yerini alabilir
 • Bazı durumlarda kişinin başka birisinin yerine gitme arzusuna hizmet etmektedir
 • İyileşmek çoğunlukla hastalığı yenmek, semptomları yok etmek değil, onun
  temsil ettiği şeyi anlamakla ilgilidir
 • Hastalık kişinin düşmanı değil onun görmesi gereken şeyi görene kadar
  gerçekleri temsil edip sadakat gösteren (ve bunun için kötü olmayı göze
  alabilen) dostu gibidir (DOST ACI SÖYLER MİSALİ)
 • Hastalık geçmişteki kötü olaylar ile günümüzde süren yaşam arasında denge
  sağlama çabasıdır. Geçmişin tamamlanma arzusudur
 • Semptomlar ve Hastalıklar
  Semptomlar ve hastalıklar sistemdeki temsil edilmesi gereken kişilere denk gelmektedir.
 • Bunun sebebi bilincin temsil ihtiyacı olan kişileri dışlamasıdır
 • Bilinçsiz kalındığı sürece, dışlanan veya unutulan kimselerin başına gelen sorunlar,
  hastalıklarla temsil edilmek zorunda kalacaktır.
 • Ruhsal problemlerin sebepleri geçmişte yaşanmış, tamamlanmamış, eksik kalmış çeşitli
  olay ve kişilerin sonradan gelen bir aile üyesince çözümlenme çabasıdır
 • Bu durumda rahatlıkla sağlığın bilinçli olmakla hastalık ve semptomların ise bilinçsizlikle
  doğrudan alakalı olduğunu savunabiliriz.
 • Bilinçsizlik bireysel olarak yaşandığında hastalık toplumsal düzeyde yansıdığında ise
  sosyal problemler olarak yaşanmak zorundadır.
 • Geçmişle bireysel ve toplumsal düzeyde yüzleşmek ve doğru ilişki kurmak sayesinde
  birey ve toplum sağlıklı olabilir
 • Cinsiyete bağlı hastalıklar aynı cinsiyetteki ebeveynle ya da temsil edilen kişiyle
  alakalı olma eğilimindedir.
 • Özellikle kadın organlarındaki hastalık yahut semptomlar annelik, kadınlık
  nedeniyle dezavantaj yaşamış bir kimseyi temsil edebilir
 • Ölümcül hastalıklar muhtemelen ağır suçların kefareti için üstlenilmiş ya da
  öl(dürül)müş kimseyle kadersel düğümlenme sebebine bağlı olabilmektedir.
 • Kalıtsal hastalıklar doğal olarak aileden miras gelen rahatsızlıklardır ve hangi
  ebeveynden alındıysa onun geçmişine bakmak gerekir

Attached file

File size: 2 mB

VİDEO: HASTALIKLAR SEMİNER

1
VİDEO: HASTALIKLAR SEMİNERi 1
32
2
VİDEO: HASTALIKLAR SEMİNER 2
34
3
VİDEO: HASTALIKLAR SEMİNERİ 3
23

HASTALIKLAR ÖRNEK SORULAR

1
VİDEO: HASTALIKLAR SORULAR 1
3
2
VİDEO: HASTALIKLAR SORULAR 2
5
3
VİDEO: HASTALIKLAR SORULAR 3
5
Hayır bu kurstaki bilgiler herkese yöneliktir. Her insanın faydalanacağı bilgiler içermektedir.
Hayır yoktur. Bu seminerdeki bilgiler herkesin kolayca anlayabileceği ve yorumlayabileceği içeriklerdir.
Evet bu kursta anlatılan bilgileri edinmiş olmanız ve kursu tamamlamış olmanız Aile Dizimi Eğitimi için bir gerekliliktir. Bu kurs Online Seminer Modülünün bir parçasıdır. Bu nedenle alınması bu eğitim için mecburi kurslardan birisidir
Yoktur. Bu seminerde ve diğer tüm seminerlerde nereden başladığınızın bir önemi yoktur. Önemli olan bu bilgileri alıyor olmanızdır. Bir hiyerarşi ya da öncelik mevcut değildir.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.