Aile Dizimi Terapisi & Sertifikalı Eğitimler

Aile Dizimi Sıkça Sorulan Sorular

Bir psikoterapi ve danışmanlık yöntemidir. Bu yöntemle kişi hayatındaki zorlukları, hastalıkları, ilişki problemlerini veya çözüm bulamadığı ve çare aradığı pek çok alandaki meselelerini anlama ve çözme fırsatına sahip olmaktadır. Aile Dizimi, insana aile sisteminin parçası olarak bakar. İnsanın sahip olduğu ısrarcı, tekrar eden, ailede başka kimseleri de etkileyen problemlerin aile tarihinde ataları tarafından yaşanmış hangi travmalardan kaynaklandığını bulgular, çözümü orada arar ve oluşturur. Aile Dizimi açısından kişi, farkında olmadan atalarının yaşamış olduğu ve başa çıkamadığı travmaların etkilerini hayatında taşımakta olduğundan hastalanır, zorlanır, bedel ödemeye çalışır, acı çeker, ya da acı çektirir, zorlar, hasta eder… Çözüm kişinin neyi ataları adına taşımaya çalıştığını anlaması, görmesi, tanık olması ve bundan özgürleşmesidir. Geçmişe ve ataların yaşadıklarına saygı ile bakmak, tarafları onurlandırmak hayattaki kişi için yegane çaredir, çözümdür. Aile Dizimi kişinin atalarının başına gelmiş travmaları keşfetmek, anlamak, saygı duymak ve geçmişi onurlandırmak için bireye rehberlik eden yöntemin adıdır.
Aile Dizimi kişinin başka insanlar için bilinçsizce taşıdığı yükleri fark etmesini sağlayan ve bundan özgürleşmesine hizmet eden bir yöntem ve yaklaşımdır. Eğer kişi neden olduğunu anlayamadığı zorluklar yaşıyorsa, tekrar eden problemlerle uğraşıyorsa, ilişkilerinde mutlu olamıyorsa, parasal, mirasla ilgili, iş hayatıyla ilgili sorunlarla meşgul ise, sorunlarına çözüm bulamayacağını, çaresizliğini hissediyorsa aile sistemindeki atalardan yük taşıyor demektir. Bu gibi sorunları başka kimseler adına taşımaktan özgürleşmek isteyen bireylerin geçmişte yaşanmış önemli olayları anlamasını sağlayarak Aile Dizimi kişinin kendini özgürce yaşamasına hizmet eder. Kişinin kendi geçmişiyle sağlıklı ilişki kurmasının zeminini yaratarak yükselmesini ve büyümesini sağlar.
Aile Dizimi çeşitli şekillerde ve koşullarda uygulanabilir. Bireysel ya da grup çalışması şeklinde yapılmaktadır. Bireysel olarak da grup çalışması olarak da yapıldığında gerçek insanları temsil eden simgeler vardır. Bu simgeler canlı insanlar da olabileceği gibi, nesneler, görseller yahut insanın iç dünyasında gördüğü imgeler de olabilir. Önemli olan şey simgelenen şeyin kendisidir. Kısacası çalışma esnasında ortaya çıkan görüntüler, duygular, hareketler, kısacası hakiki bilgi neyse onları ortaya çıkartan simgelerden bağımsızdır ve daha önemlidir. Amacımız simgelerin gösterdiği ve açığa çıkarttığı manayı, anlamı edinmek ve görmektir. Bu durumda çalışma esnasında terapist hangi simgeleri kaullanıyorsa esas amaç aile sisteminde gerçekte ne olduğu ve olan bu şeyin ne kadar önemli ve alakalı olduğunu danışan kişiye göstermesidir. Bu bireysel bir çalışma ise kişinin imgelemesi ile ya da nesneleri belirli şekillerde yerleştirmesiyle olabilir. Eğer insanlar varsa ortamda, bir grup çalışması yapılıyorsa insanlar boş bir salonda serbestçe hareket etmek üzere bırakılır ve temsilci kişiler içlerinden nasıl geliyorsa o şekilde hareket etmeye başlar. Bu durumda o hareket ve ortaya çıkan duygular sayesinde aile sistemindeki gerekli ve gizli, örtülü kalmış bilgiler açığa çıkacaktır.
Aile Dizimi terapisi ondan faydalanmak isteyen ve ona hazır hisseden herkes için uygundur. Bunun anlamı şudur: Aklı başında ve kendisi için neyin doğru olduğunu ayırt edebilecek durumda olan her yetişkin birey Aile Dizimi yaptırabilir. Kişinin sadece iyileşmek ve bunun için değişimler yaşama isteğine, iradesine sahip olması yeterlidir.
Aile Dizimi Eğitimini aile diziminden maksimum fayda almak isteyecek herkes alabilir. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Online Seminer Modülü ve Terapi Modülü profesyonel seviye değildir ve herkes içindir. Kendini anlamak, aile tarihindeki travmaları ve onların olumsuz etkilerini iyileştirmek isteyen her birey bu eğitimleri alabilir. Profesyonel modül olan Eğitim Modülünü uygulama yapmak isteyen, bu yöntemi danışmanlık ya da terapi amacıyla kullanmak isteyen profesyonel olma amacı taşıyan kişiler almaktadır.
Aklı yerinde bir bireyin bunu istemesi yeterlidir. Problemlerine köklü çözümler aramak ve bunların gerçek sebepleriyle yüzleşmeye istekli olmak da gereklidir. Herhangi bir önkoşul ya da birikim ya da tecrübe gerekli değildir.
Aile Diziminin en iyi olduğu alanlardan birisi ilişkileridir. İlişkiler bir sistemdir ve sistmik olan her şey Aile Dizimi konusudur. Aile Dizimi ile ilişkilerinizin kendi kök ailenizden kaynaklanan sorunlarını anlamak, önceki ilişkilerinizin şu andaki ilişkinize etkilerini çözümlemek, ilişkinizin geleceğinin nasıl olabileceğini yani potansiyelini anlamak mümkündür. Ancak ilişkiler tek tarafın çabasına bağlı olmadığından karşınızdaki kişinin, partnerinizin ilişkideki konumu ve sınırları da en önemli diğer etkendir. Bu nedenle ilişkilerde sisin istediğiniz sonuçları elde etmenin aracı değildir Aile Dizimi. İle Dizimi ile ilişkinizin sizin tarafından iyileştirilebilecek kısmını iyileştirebilirsiniz. Bazen bu yeterlidir ancak bazı durumlarda sorun partnerinizden kaynaklanmakta olabilir. Bu durumda partnerinizin sınırlarını anlamış olur ve bunun gereği olarak ilişkinizde kendi konumunuzu netleştirme şansına sahip olursunuz
Aile Dizimi çalışmalarından sonra problem teşkil eden konuda, yaptırmadan önceki duruma dönmek mümkün değildir. Gerçekten iyileşmek üzere değişime hazır olmak gereklidir. Değişim kendiliğinden olacaktır, herhangi bir çaba sarf etmeye gerek yoktur. Aile Sisteminin kendi işleyişi içerisinde değişimler gerçekleşir ve birey bilinçli olarak herhangi bir şey yapmak ya da bir karar almak zorunda değildir. Değişimler her zaman kişinin iyiliği için olur, bunun istisnası yoktur. Ancak kimi değişimler kişinin aklındaki ya da öngörebildiği değişimler olmayabilir. Bu durumda kişinin aklındaki fikirlerin kendisine yarar getirmeyen fikirler olabileceğini baştan anlaması iyi olacaktır. Sadece sabretmesi ve hayatındaki dengelerin olması gerektiği gibi gerçekleşmesini beklemesi yeterlidir.
Özel durumlar haricinde yaptıramazsınız. Aile Dizimi çalışması kişinin kendisi için yaptırılabilir. Kişinin kendi yaşam problemlerini çözümlemek için Aile Dizimi yapılmaktadır. Sadece bazı özel durumlarda Aile Dizimi başkaları için yaptırılabilir. Aşağıdaki durumda olan kişiler için kendilerine mümkün olan en yakın akrabalarıyla çalışma yapılabilmektedir. -Kendisine yardım edemeyecek yaştaki çocuklar -Kendisine yardım edemeyecek durumdaki ruhsal problemleri olanlar -Sağlık açısından dizim çalışmasına gelemeyecek olan kişiler
Bildiğiniz ne varsa o kadarı yeterlidir. Ailenizde yaşanmış ve başınıza gelmiş olayları bildiğiniz kadarıyla çalışabiliyoruz. Aile Dizimi zaten kişinin doğrudan bilmediği bilgileri açığa çıkartan ve anlamasına hizmet eden bir yöntemdir. Kişi ne biliyorsa onunla başlarız ve aile sisteminde ne varsa çalışma esnasında görülmeye başlar. Herhangi ekstra bir bilgiye gereksinim yoktur kısacası
Aile Dizimi ile ailede yaşanmış bazı travmaların kişinin sahip olduğu hastalıklar üzerindeki etkilerini çalışıyoruz. Geçmişte oluşmuş ağır travmalar ve onların sürmekte olan etkilerinin bizi nasıl hasta ettiğinin bağlantısını açığa çıkartıyoruz. Hastalıkların kişinin köklerinden kaynaklanan psikolojik sebeplerini iyileştiriyoruz. Hastalıklar bedensel hale gelmeden önce psikolojik seviyede yani manevi olarak mevcut olur ve o manevi sebepler bedende semptomlar ve hastalıklar olarak yansır. Aile Dizimi manevi varlık olarak aile sisteminden gelen etkileri iyileştirerek uzun vadede hastalığın var olma sebebini ortadan kaldırır. Hastalığın iyileşmesi bedensel bir süreçtir ve doktorların işidir. Doktorların desteği ile birlikte yapılacak Aile Dizimi çalışmaları hastalıkların iyileşmesinde büyük bir destek sunacaktır. Kişi almakta olduğu her ne tedavi varsa alırken Aile Dizimi de yaptırırsa iyileşme süreci çok hızlanacaktır. Bazı durumlarda sadece Aile Dizimi yapılarak da hastalıklar tamamen ortadan kalkabilir. Ancak biz hiçbir zaman Aile Dizimi hastalıkları iyileştirir demeyiz. Aile Dizimi sonuçları için yapılan bir yöntem değildir. Sonuçlar bizim kontrolümüzde değildir. Aile Sisteminin kendisi sonuçları üreten mekanizmadır. Aile Dizimi aile sisteminin kendisini iyileştirmekle ilgilenir. Sistem iyileşince bireyin de iyileşmesi mümkün hale gelir.
Bu tamamen size bağlıdır. Hayatınızda arzu ettiğiniz olumlu değişimlerin neler olduğunu biliyorsanız onları talep etmeniz ve çalışmaları o doğrultuda yapmanız yeterli olacaktır. Değişim ve dönüşüm için yeterli iradeniz varsa Aile Dizimi yöntemi onun önündeki engelleri kaldırmanıza tam destek sunacaktır. Organik olarak hayatınızda olan her kişi ile ilişkinizin düzelmesi, işlerinizin sizin ve ailenizin hayrına iyileşmesi, sağlığınızın yerine gelmesi, dünyaya daha güvenli ve olumlu bakmak ve doğru ilklerle yaşamınız sürdürmek örnek olarak sunulabilir. Kısacası kendinizle, hayatınızla ve sevdiklerinizle uyumlu ve mutlu olmak denmesi mümkündür. Ancak en başta dediğimiz gibi bu sizin neyi ne kadar istediğiniz ile ilgilidir.
Aile Dizimini Aile Dizimi Eğitimini tamamlamış kişiler uygulayabilir. Aile Dizimi yaklaşımını terapi olarak psikolojik problemlerde kullanmak için Aile Dizimi Eğitimini almış bir psikolog, psikoterapist, psikolojik danışman, vs. olmak gereklidir. Aile Dizimi ile koçluk, danışmanlık yapmak için Aile Dizimi Koçluk Eğitimi programını tamamlamış olmak gereklidir. Koçluk eğitimi almak için terapist olmak gerekli değildir çünkü koçluk yapmak terapi uygulamak demek değildir. Danışmanlık ve koçluk seviyesinde eğitim almış kişiler bu seviyedeki problemlerde bu uygulamaları yapabilir.
Hayır şart değildir. Aile Dizimi Eğitimi almak için bu yöntemden en üst seviyede faydalanmayı istemek yeterlidir. Ayrıca eğitimlerimizi tamamlayan kişiler terapist değillerse, koçluk ve danışmanlık yapma becerilerine sahip olmaktadır. Bu durumda Aile Dizimi ile profesyonel kişisel danışmanlık ve koçluk yapmak isteyen adaylar bu eğitimi alabilirler.
Aile Dizimi yönteminde aile sistemindeki gerçek kişilerin temsilcisi olan ve onları hiç görmemiş ve tanımamış insanlar temsil etmektedir. Kısacası hayatta olan ya da olmayan ancak çalışmada mevcut olmayan kişilerin duyguları, davranışları ve ailedeki konumları çalışma esnasında temsilcileri aracılığıyla görünür olmaktadır. Temsilciler temsilcisi olduğu kişilerle zaman ve mekandan bağımsız olarak bir bağlantı hissetmektedirler. Bunu sağlayan şey çalışması yapılan aile üyesinin bilincinde tüm ailenin bilgisinin bulunması ve çalışma esnasında bu bilginin ortaya çıkmasıdır. Kısacası ailenin üyesi olan kişide tüm aile sisteminin, dolaysıyla ataların tüm bilgisi mevcuttur. Aile Dizimi sırasında ortaya çıkan bilgi budur. Kurulan bağlantı, kişinin sahip olduğu bilginin bilinçdışında tutulan kısmının bilince bağlanmasından ibarettir. Atalarımız bizim içimizde mevcuttur, sadece onlarla bilinçli bağlantı kuramıyor olabiliriz. Çalışmalarda bireyin kendi bilinçdışı ile bağ kurulmaktadır. Atalar zaten oradadır.
Aile Dizimi elbette din adamlarının verip vermediği bir onaya bağlı bir sistem değildir. Aile Dizimi insanı insan yapan ilişki dinamiklerini anlamamıza ve iyileştirmemize hizmet eden bir yöntemdir. Atalarımızla ve birbirimizle aramızda hangi dengelerin söz konusu olduğunu anlamamıza ve birbirimize nasıl davrandığımızda mutlu ve huzurlu olabileceğimize hizmet eden bir yöntemdir. İnsanlığın huzuruna ve mutluluğuna ve birbirine saygı ile bakabilmesine hizmet eder. Dolayısıyla insanlığın iyiliğini hedefleyen tüm dinlerle ve ahlak istemleriyle uyumludur. Aile Dizimin insanın iyi olmasını isteyen herhangi bir dinle ya da yaklaşımla çelişkili olması mümkün değildir. Bunu değerlendirebilecek bir dini onay mekanizması var mıdır bilmiyoruz. Ancak şu ana kadar tecrübelerimiz pek çok dine mensup bireyle çalışma yaptık ve hiçbir din ile herhangi bir çelişkisini tespit edemedik. Eğer öyle olduğunu iddia eden bir kimse varsa elbette her platformda bunu tartışabiliriz.
Aile Dizimi bilimsel değildir, olgusaldır. Olgusal demek yaşanmış olaylarla o olayların sonuçları arasındaki ilişki ve bağlantıları inceler. Bu çalışmanın “bilmsel” olabilmesi bu olgusallığın bilimsel yöntemlerle incelenmesi ile olacaktır. Henüz akademide Aile Diziminin çalıştığı ve çözümlediği konularda bilimsel çalışmalar yapılmamaktadır. Bu nedenle Aile Dizimi bilimsel midir sorusu çok anlamlı değildir şu aşamada. Aile Dizimi bilimle anlaşılabilir mi sorusu daha anlamlı olabilir. Bu durumda elbette anlaşılabilir demek doğruu olacaktır çünkü olgulara, olaylara dayalı olan her şey elbette bilimsel olarak anlaşılabilir ve incelenebilir. Bu durumda soruyu akademideki insanlara yöneltmekte fayda vardır: Aile Dizimini bilimsel olarak incelemekte neden isteksizsiniz?
Hayır. Aile Diziminin büyü ile hiç alakası yoktur. Hatta eğer varsa ya da “büyü” gibi işlevi olan ne varsa kişiyi etkileyen ondan kişiyi özgürleştiren bir yöntemdir. Aile Dizimi bilinçli olmadığı konular hakkında kişinin bilinçlenmesine hizmet eder. Geçmişte insanların “büyü” olarak adlandırdığı şeyler, insanların bilinçdışında kalmasına rağmen onları etkileyen şeylere verdiği isimler olarak düşünülebilir. Bu durumda aile sisteminde yaşanmış travmaların etkilerini ortadan kaldırmak büyüyü bozmak, kaldırmak anlamına gelecektir. Kısacası Aile Dizimi büyü yapmak ya da kaldırmak değildir, büyüyü ortadan kaldıran bir bilinçlenme seçimidir.
Evet veriliyor. Uzaktan eğitim, terapi olarak, ya da canlı bağlantıyla birebir çalışma olarak yapılabilmektedir. Gerek canlı gerekse kayıt olarak alınan çalışmalarda kişi kendi sistemi ile bağlantıya geçerek içsel dönüşümünü yaşamaktadır. Bu anlamda pandemi koşullarının bu çalışmaların online olarak yaygınlaşmasında büyük katkısı olmuştur. Bu sayede yöntemlerimizi uzaktan destek verecek şekilde geliştirdik. Herkesin uzaktan kendi ev konforunda ve mahremini koruyarak çalışma yapabilmesinin imkanını yarattık. Bu konuda Türkiye ve dünyada iddialı konumdayız.
Aile Dizimi Eğitimi uzun bir süreçtir. Online Seminer Modülümüz kendi hızınızda tamamlayabileceğiniz kısmını teşkil eder eğitimin. Online kısmı tamamlamış olan kişiler için Terapi Modülü başlar. Terapi modülü için düzenlediğimiz kamp eğitimlerinden en az 2 tam haftalık eğitimi tamamlamış olmak gerekecektir. Sonrasında 10 Günlük Eğitim Kampımızı tamamlamak gereklidir. Bu kısımlar en erken 6 ayda tamamlanabilir. Ancak sonrasında Terapi ve Eğitim Modülü kamplarına en az birer sefer asistan olarak katılmak gereklidir. Bu da minimum 1,5 sene sürmektedir. Kısacası Aile Dizimi Eğitimini tamamlayıp mezun olmak en az 2 sene sürmektedir.
Aile Dizimi hem bir tür meditasyondur hem de değildir, o bir tür terapidir. Öncelikle meditasyon kişinin kendi kendisini gözlemlediği ve bir başına yapabileceği bir yöntemdir. Ve meditasyonun herhangi bir amacı yoktur. Bir hedefe erişmek için meditasyon yapılmaz. Oysa Aile Dizimi bir sorunu çözmek üzere yapılan bir çalışmadır ve kişi kendi başına özel bir yöntem (Aile Enerjileri) dışında yapamaz. Bu anlamda Aile Dizimi bir terapi ve iyileşme yöntemidir. Bir terapist ya da kolaylaştırıcı yardımıyla yapılabilir. Ancak, Aile Dizimi aile tarihinde yaşanmış ve doğrudan bizi etkileyen hakikatleri bizim anlamak istediğimiz şekliyle değil, gerçekte nasıl yaşandıysa o şekilde görmemizi sağlayan bir yöntem olarak meditasyonun esas işlevi olan “olanı olduğu gibi görme” işlevine sahiptir. Dolayısıyla Aile Dizimini biraz daha geniş bir perspektiften bir tür hakikate tanık olma babında meditasyon olarak görmekte beis yoktur. Ayrıca bazı Aile Dizimi Uygulamalarında meditasyon yöntemleri yardımıyla yaptığımız çalışmalar vardır ve meditasyon yöntemlerinden faydalanılan bu çalışmaları Aile Dizimi Meditasyonları olarak adlandırmak mümkün olabilir.
Aile Dizimine inanmak gerekli değildir. Ancak Aile Dizimine inanamamak çalışmaya katılmak için bir engel teşkil edecektir. Kısacası en azından önyargısız bir biçimde Aile Dizimi çalışmasına gelebilecek kadar tarafsızlık ve açık fikirlilik kesinlikle gereklidir. Çünkü Aile Diziminin işe yarayacağına inanmak kadar işe yaramayacağına inanmamak da bir negatif inançtır. Her ikisine de gerek yoktur. Aile Dizimi çalışmalarına kendi gerçekliğini anlamak isteyen herkes katılabilir ve gördükleri ve hissettikleri sonucunda kendi gözlemleri doğrultusunda fayda sağlama şansına sahip olacaktır. Herhangi bir olumlu yahut olumsuz inanç Aile Diziminden faydalanmak için gerekli değildir. Hatta ne kadar az olumlu yahut olumsuz önyargısı varsa kişi o kadar büyük bir fayda sağlayacaktır.
Şart değil. Psikolog ya da terapist iseniz Aile Dizimi Eğitimleri alarak bu yöntem ile Psikolojik terapiler uygulayabilir. Ancak Aile Dizimi sadece terapi amacıyla uygulanmadığından, bu yöntemi öğrenen kişiler Akademimizden mezun olduğunda Aile Dizimi yöntemleri kullanarak koçluk, danışmanlık olarak hizmet verebilir. Aile Dizimi Yöntemi ile ilişkiler, parasal konular, iş hayatında başarı, mutluluğu artırmak, kişisel gelişim ve kendini tanıma gibi alanlarda insanlara destek olabilirler. Eğitimlerimizi koçluk ve danışmanlık yapmak isteyen kişisel gelişim uzmanı adayları alabilir.
Sertifikalarımızın geçerliliği bizim verdiğimiz eğitimin garantisini göstermektedir. Aile Dizimi Eğitiminin herhangi bir standardı mevcut değildir. Dünyanın her yerinde geçerli sertifika veriyoruz diyen kim varsa yalan söylemektedir. Akademimizden aldığınız tüm eğitimlerin sertifikaları Aile Dizimi Akademisi Mezunu olduğunuzu gösterir. Bizim eğitim standardımızın garantisini göstermektedir. Bizim verdiğimiz eğitimlerin ve sertifikaların hiçbirinin dünyada ya da ülkemizde kabul edilmiş herhangi bir onay merci ya da standardı yoktur. Eğitimlerimizi alıp kendisi faydalanmamış kişilerin mezun olmamasına dikkat ediyoruz. Kişinin kendine uygulayıp fayda görmediği eğitimleri sunmuyoruz. Gerçek değişim ve dönüşümler yaşamamış mezunlarımız yoktur. Bu da bizim eğitimlerimizin en büyük garantisi ve standardıdır. Eğitimlerimiz insanların iyileşmesine, gelişimine, mutluluğuna ve pozitif değişimlerine hizmet eder. Önce kişi kendisi için sonra da başkalarıyla paylaşmak üzere eğitimlerimizi almalıdır. Sertifika bu süreci tamamlamış olmanın göstergesidir sadece.
Eğitimlerimizin hepsinin gücü terapi verdiğimiz binlerce danışanımızın hayatındaki olumlu değişimlerle kanıtlanmıştır. Öncelikle eğitimlerimizin kaynağı insanların ortak deneyim alanıdır. Binlerce yıldır insanların birbirleriyle kurduğu ilişkilerin ardındaki dinamiklerin nasıl işlediğinin, hangi olayların ve ne türden yaklaşımları işe yarayıp hangilerinin sorun teşkil ettiğinin anlaşılmasıyla oluşan bilgi birikimi ve uzmanlık eğitimlerimizin ana kaynağıdır. Sonuçları bakımından en başta eğitimlerimiz hayata bakışınızı ve anlayışınızı derinleştirecektir. Kendinizle ve hayatınızdaki kişilerle ilişkilerinizin daha sağlıklı ve mutluluk verici biçimde etkilenmesi söz konusu olacaktır. Eğitimlerimiz sadece alan kişiyi değil ailedeki ilişkileri iyileştirir. Bu da hayatınızda olan insanlarla yaşadığınız ve çözemediğiniz sorunların sadece siz bu eğitim ve terapileri aldığınızda iyileşip çözümleneceği anlamına gelmektedir. Sadece insanlarla da değil, örneğin işinizle, para ile, ölüm, hayat kader gibi somut ya da soyut kavramlarla da aranızda uyum ve akış gerçekleşebilecektir. Aldığınız eğitimlerle ne kadar uygulama yapıp çalıştığınıza bağlı olarak hayatınızı etkileyen somut, soyut her şey ve sisteminizde olan herkes ile aranızda uyum gerçekleşecektir.