Aile Dizimi Terapisi & Sertifikalı Eğitimler

Aile Dizimi Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

İçindekiler

Aile Dizimi Nedir?

Aile Dizimi Nedir? Eski bir din adamı ve psikoterapist olan Bert Hellinger’in 70’li yıllardan itibaren 90’lı yıllarda mükemmelleştirmiş olduğu bir psikoterapi yöntemidir. Aile Dizimi Yöntemi Köken Aile Açılımı, Aile Dizilimi, Sistem Dizimi ya da Kuantum Drama olarak da adlandırılmaktadır.

Bu yöntemle grup çalışması şeklinde ya da uzaktan veya yüz yüze bireysel seanslar olarak çalışılmaktadır. Psikolojik ya da fiziksel hastalıklarla ilgili olarak yapılacak tedavi amaçlı çalışmaları alanında yeterli yetkiye sahip terapist ve/veya doktorlar yapabilir. Ancak bazı kişisel gelişim amaçlı uygulamalarda koçluk yapma yeterliliği olan kişiler çalışmalar yapabilmektedir.

Kuşaklar arası, yani önceki kuşaklardan sonrakilere aktarılan travmaların çözümlendiği bir yöntemdir. Aile Dizimi yöntemi ile kişinin kendi deneyimlerinin ötesinde, anne babadan itibaren atalarına doğru gerideki yedi kuşak büyüklerin yaşamış oldukları travmaların aktarımları kişi üzerindeki etkileri çalışılmaktadır.

Aile Dizimi ile kişinin hayatının neredeyse her alanındaki tekrar eden, döngüsel olarak yeniden karşılaşılan, ne kadar uğraşsa bile çözüm bulamadığı ya da herhangi bir çözümün işe yaramadığı tıkanmalar çalışılabilmektedir.

Örneğin, sağlık problemleri, fiziksel ya da ruhsal zorluklar, ilşiki problemleri, aile içi şiddet, çocuklardaki gelişimsel problemler, parasal zorlanmalar, bağımlılıklar, miras sorunları, hayata ilişkin olumsuz tavırlar, kariyerle ilgili ve iş hayatındaki tekrar eden olumsuzluklar gibi pek çok problem bu kapsama girmektedir.

Aile Dizimi atalarımızın uğradığı haksızlıklar, göçmenlik, iflaslar, katliamlar, azınlık olmakla ilgili kolektif birikimler, kimlik problemleri gibi geçmişten günümüze taşınan zorluklar, ani ve beklenmedik ölümler, savaşlar, yıkımlar, ekonomik buhranlar, ağır hastalıklar, çocuk ölümleri, kürtajlar, ruhani problemlere sahip olan aile bireyleriyle büyümek, evlatlık verilme gibi travmatik olayların sonraki kuşakları üzerindeki etkileriyle çalışır.

Aile Dizimi Tarihçesi

Bert Hellinger Aile Dizimi Eğitimlerini ilk veren ve yöntemin ilkelerini keşfedip bunu diğer kişilere öğretip aktaran kişidir. Dini bir geçmişten gelmesi atalara arada mevcut olan ve görünmez haldeki bağların anlaşılması ve uygulamalarda dikkate alınması konusunda büyük katkı sağlamıştır. Sadece bilimsel yaklaşımla ve amprik yöntemlerle sınırlı bakmadığından, açıklayamadığı halde apaçık ortada bulunan sonuçları ve süreçleri gözlemleyerek, kendisinin fenomenoloji dediği yaklaşımla Aile Dizimi Yöntemini son haline getirmiştir.

Bu yöntem kendisinin Afrika’da Zulu Kabilesi ile yaşadığı dönemde yaptığı atalarla ilgili gözlemler ve deneyimler sayesinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Zulular hayatını yaşarken zorluklar çeken kişileri iyileştirmek için atalarla simgesel olarak bağlantı kurarak o kişileri iyileştirdikçe, bunun hepimiz için önemli olması gerektiğinden yola çıkarak Bert Hellinger bu yaklaşımın terapi yöntemi olarak nasıl mümkün olabileceğini araştırmış ve din adamlığı görevini bırakarak akademik çalışmalarını ABD’de 70’li yıllarda tamamlamıştır.

Uyguladığı ve esinlendiği pek çok terapi yaklaşımıyla, Zulular’ın atalarla bağ kurma yöntemlerini entegre ederek kendi yöntemi olan Aile Dizimi’ni 90’lı yıllarda oluşturmuş ve öğretmeye başlamıştır. Hatta ilk çıktığında ve yöntemi öğretmeye başladığında ülkesi olan Almanya’da psikoterapi çevreleri kendisini küçümsemiş ve eğitim ve terapilerini yapmasına ülke sınırlarında izin dahi vermemişlerdir. Sırf bu yüzden uzun zaman Avusturya’nın Almanya sınırında bir kasabada eğitimler vermek zorunda kalmıştır.

Aile Dizimi çalışmaları ilk olarak 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında genelde Almanya kökenli Türk terapistlerin ya da eğitim almış uzmanların öncülüğünde başlamıştır. Şahsen benim hocam olan Alman Terapist Svagito Liebermaster da ilk olarak 2000 yılında Türkiye’de ilk çalışmalarını yapmıştır. Uzun yıllar Türkiye’de Aile Dizimi Eğitimleri verilmemiştir ve sonrasında şu an aktif olmayan bir enstitü eğitimler vermiştir. Bu nedenle eğitimlerimi almak için şahsen İspanya’ya gidip eğitimleri orada almıştım…

Aile Dizimi Akademisi

Aile Dizimi Akademisi olarak biz de 2017 yılından beri eğitimler vermekteyiz. Her sene çok sayıda öğrenci ve danışanlarla yaşadığımız tecrübelerin ışındaki eğitimlerden edindiğimiz deneyimlerle tamamen özgün bir eğitim sistemini ilerletmekteyiz.

Öğrencilerimizin gelişimini gözlemlemek çok keyifli ve çok doyurucu bir deneyimdir. Eğitimlere başlarken hayatlarında önemli yeri olan pek çok problem eğitim-terapi süreci içerisinde azalmakta ve sistemleri iyileşme yoluna girmektedir.

Kendi aile sistemlerindeki iyileşmelerin gözlemlenmesi aşamalarını geçtikçe öğrencinin yöntemi öğrenmesi amacıyla teknik eğitimler devreye girmektedir. Kısacası Aile Dizimi Akademisi eğitimleri aynı zamanda terapi ve iyileşme sürecini kendi bünyesinde barındırmaktadır. Hatta Aile Dizimi Akademisi Eğitimleri için kişinin iyileşmesi ve aile sisteminin çözümlenmesi eğitimi tamamlamanın ön koşuludur.

Hayat boyu yaşanacak değişim ve dönüşümleri içeren bu eğitim-terapi süreci, ona hazır olan öğrencilerimizin hayatındaki bir dönüm noktası olarak önlerine çıkmaktadır.

Aile Dizimi Akademisi olarak eğitimin dört temel aşaması vardır:
1) Kişinin kendisine ve başkalarına birebir seans yapabileceği Koçluk Yöntem Eitimi
2) Grup terapisi ağırlıklı Aile Dizimi Çalışmaları
3) Yöntem Eğitimi
4 Asistanlık ve Uygulama Aşaması

İlk iki seviyedeki eğitimlerimizin öncelik sırası olmamakla beraber 3. aşama Yöntem Eğitimini sadece birinci ve ikinci aşamaları tamamlamış öğrenciler alabilir.

Dördüncü aşama yani Asistanlık ve Uygulama aşamasına da Yöntem Eğitimini tamamlamış öğrenciler geçebilir.

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Etmeyi Unutmayın