Aile Dizimi Terapisi & Sertifikalı Eğitimler

Aile Dizimi Yaklaşımı

Aile Dizimi Yaklaşımı

İçindekiler

AİLE DİZİMİ YAKLAŞIMI
“Çocuklar hiçbir zaman değilse bile son derece nadiren ebeveynlerinden daha mutlu ya da daha tatmin edici bir yaşam sürdürmeye cesaret ederler. Görünmez şekilde çalışan, konuşulmayan aile geleneklerine bilinçsizce sadık kalmaya devam ederler. Aile Dizimi, birkaç nesildir bilinçsizce taşınan saklı kalmış ve altta yatan aile bağlarını ve güçlerini keşfetmenin yeni keşfedilmiş bir yoludur ”
-Bertold Ulsamer

Aile Dizimi Yaklaşımı 90’lı yıllarda ortaya çıkmış olan ve o zamandan beri çeşitli şekillerde evrimleşmeye devam eden bir terapi yöntemidir. Kökenlerinde 70’li yıllarda gelişmeye başlayan çeşitli terapi metotlarında olduğu gibi, Afrikalı Zuluların binlerce yıldır uygulamakta oldukları atalarla ilgili şifa çalışmalarının da etkisi vardır. Bir anlamda kadim olan terapilerle modern olanları birleştiren bir yöntemdir.

Ayrıca insanı sırf psikolojik yönleriyle değil, ruhsal olarak da algılayan ve bireyi sadece kendisinden menkul bir varlığa sahip olarak görmeyen, bakışını bununla sınırlamayan bir yaklaşımdır. Kitap boyunca çeşitli şekillerde bunun ne anlama geldiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Ancak yine de konuyu biraz açmak bu aşamada bir gereklilik.

Aile Dizimi esasında terim olarak bu yöntemin tüm etki boyutunu ve uygulama alanlarını ifade etmede yeterince kapsayıcı değildir. Daha doğru olan Sistem Dizimi kavramı olmalıdır. Ancak ülkemizde Aile Dizimi olarak tanınmasının ve yaygınlaşmasının sebebi büyük oranda ve başlangıç olarak Aile Sistemi üzerinde çalışılmış olmasındandır.

Aile Dizimi Yaklaşımı

Aile Dizimi Yaklaşımı

Aslında bu yöntem insanların ortak bir hedef için bir araya gelerek yarattıkları her türlü grup dinamiğinde geçerli olan her türden sebepleri ve sonuçları anlamaya ve çözümlemeye yaramaktadır.  İçerisinde bir grup insanın var olduğu her türlü sistemde geçerli olan ilkleri ve bu ilklerin hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan eksiklerin ne tür sonuçlar ürettiğini bize göstermekte işe yarar. Bir başka deyişle, sistem oluşturan her türlü insan dinamiği için geçerli ve etkili bir yaklaşım içermektedir, aile sistemi ile sınırlı değildir etkisi.

Peki, sistem ne demektir ve bir birey üzerinde ne tür etkileri vardır?

İnsan bir sürekliliktir, başlangıç ve sonu yoktur. Bizler bir birey olmakla beraber, esasen onunla sınırlı değiliz. Sadece görebildiğimiz kısma birey demiş oluyoruz. Birey insanın gözlemlenebilen kısmıdır. Modern insan bilimsel bakışla hayatı algılama eğilimi nedeniyle elle tutabilir ve gözle görebilir olduğuna odaklanma eğilimindedir. Bu nedenle sadece bireyi görebilmekte ve bakışını da bireyle sınırlamaktadır. Bu sebeple insanlık modern dönemde hiç olmadığı kadar derin psikolojik ve ruhsal problemlerle başa çıkmak zorunda kalıyor.

Bu durumla başa çıkmada ancak Aile Dizimi gibi antik dönemlerde kökleri olan bir yöntem işe yarayabiliyor.s

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Etmeyi Unutmayın

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Etmeyi Unutmayın