Aile Dizimi Terapisi & Sertifikalı Eğitimler

Aile Dizimi Eğitim Süreçleri

İçindekiler

Aile dizimi bir terapi sürecidir ve uzman kişiler bu terapiyi uygulayabilir. Aile dizimi eğitimi süreçleri aşağıda detaylı olarak işlenmiştir. Uzman olabilmek için de elbette ki belli bir eğitimden geçmek gerekir. Bu terapide kişinin yaşadığı ruhsal bozuklukların temeli aile kökenine dayanır. Ailemizin geçmişi nesilden nesile aktarılarak bizlere de etki eder ve bunun sonucunda psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

Aile dizimi terapisi aslında sistem dizimi yaklaşımının bir alt dalıdır. Bu noktada aslında kökeninin daha eskiye dayandığını da söyleyebiliriz. Karmaşık aile ilişkilerini çözebilmek için aile dizimi terapisi uygulanır. Ruhsal çatışmaların çözümü için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu yönteme Hellinger terapisi adı da verilmektedir. Bu isim bu terapinin kurucusu Bert Hellinger isminden gelmektedir.

Yıllardır psikoloji alanında çalışmalar yapan Alman psikoterapist Bert Hellinger aile çatışmalarını çözebilmek adına aile dizimi terapisini ortaya çıkarmıştır. Bu terapinin kökeni 1990 yıllarına kadar dayanmaktadır. Sorunların çözümü için kişinin iç dünyasına yönelim sağlanır ve burada ailesiyle barışması için çalışmalar yapılır.

Aile Dizimi Bakış Açısı

Aile dizimi bakış açısında aile bir sistem olarak görülür ve bu sistemde ailenin tüm üyeleri birbirine bağlıdır. Aile içi çatışmalardan, cinayetlerden, tacizlerden tüm aile sıralaması etkilenmektedir. Bu yüzden bu sorun bir kişiyle çözümlenmemektedir. Burada tüm aile yeniden birleşir ve her şeye yeni baştan başlanır. Bu sayede yeniden bir güven ortamı sağlanır. Kin, nefret gibi duygular ortadan kaldırılır. Kişi pozitif enerjiyle donatılır.

Aile Dizimi Eğitiminin Amacı

Aile dizimi eğitiminin amacı esasında ailede yaşanan psikolojik sorunların çözümüne dayanır. Ancak bunun dışında daha detaylı olarak amaçlar aşağıda listelenmiştir.

  • Ailede esas sorunu anlamlandırmak
  • Aile geçmişindeki sorunları araştırmak ve bunlarla yüzleşmek
  • Atalardan gelen sorunları ve enerjileri araştırmak
  • Zayıflıklar, kin, nefret, katılık, üzgüven eksikliği gibi sorunların ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • Güven ve huzur duygularının yerine gelmesini sağlamak
  • Hayatta olmayan aile üyelerinin yaşadıkları problemleri bulmak ve bunlardan arınmak
  • Rol karmaşalarını ortadan kaldırmak
  • Bilinçaltına inen sorunları çözmek

Eğitim verilirken pek çok farklı konuya değinilir. Bu konular arasında aile sistemi yaklaşımı, aile kurumu, Bert Hellingerin hayatı, bağlar ve ilişkiler, aile dizimi tarihçesi, bağlanma türleri, evlilik ve ilişkilerin doğası, kuşaklar arası travma, alma-verme dengesi, sevgi düzeni, kolektif vicdan, vaka formülasyonu, ait olma, dışlanma bulunmaktadır.

Aile Dizimi Eğitimi Kimlere Verilir?

Aile dizimi eğitimi psikologlara, psikolojik danışmanlara, sosyologlara, çocuk gelişim uzmanlarına, sosyal hizmetler uzmanlarına, hemşirelere, uzman, asistan ve pratisyen hekimlere verilir. Bu alanlar dışında kalanlar bu eğitimi alıp bu terapiyi uygulayamazlar. Bu terapi oldukça önemli bir alandır. Bu eğitimi almaya hakkı olan katılımcılar ön kayıt yaptırır ve bu kaydın onayından sonra ödeme yapmalıdır. Bu işlemin ardından katılımcılara danışmanlar atanır. Danışman katılımcılara ad ve şifre verir. Bu sayede katılımcılar sisteme internet üzerinden giriş sağlayabilmektedir. Giriş yapan katılımcılar buradan gerekli yerleri doldurarak eğitimlerine başlayabilir.

Uzaktan eğitim şansı olduğundan katılımcılar istedikleri yer ve zamanda sisteme dahil olup bu eğitimi alabilmektedir. Eğitim sonucunda katılımcılara sertifikalar verilmektedir. Bunlar uluslar arası geçerliliği olan onaylı sertifikalardır. Alınması gereken dersler ve diğer bilgilerin tamamı online olarak kişilere gönderilir. Oldukça kolay bir sistemle bu eğitim alınabilmektedir. Bu yüzden aile dizimi terapisi uygulamak isteyenler bu eğitimi mutlaka almalıdır. Günümüzün önemli sorunlarından olan aile sorunları için bu terapiden yardım alabilirsiniz.

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Etmeyi Unutmayın